A fyddai’ch cwmni chi’n elwa ar rywfaint o feddwl creadigol …?

Yna croeso i JPEG – Jared Pegler Designs.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad ym maes y cyfryngau, dylunio ac argraffu, mae Jared wedi bod yn cynnig datrysiadau dylunio ac argraffu dwyieithog gyda rhai o gwmnïau creadigol mwyaf adnabyddus yr ardal. Nawr gallwch chi gael datrysiadau dylunio graffeg, argraffu a gwefannau yn uniongyrchol!

Gweler y dudalen wasanaethau am restr o’r dewisiadau dylunio, argraffu a gwe creadigol y gall Jared eu cynnig i chi, croeso i chi edrych drwy enghreifftiau o waith ar y dudalen portffolio, ac os ydych yn hoffi’r hyn a welwch, ewch i’r dudalen gysywllt â’ch gofynion.

Gweler y dudalen dyddiadur lluniau hefyd. Dyma ymgais i ddosbarthu rhai o’r delweddau diddorol a gymerais sy’n dathlu’r cyffredin, ac yn ei ail-gyflwyno mewn ffordd sy’n gwneud i chi edrych ddwywaith! Os credwch y gallai un ohonynt fod yn addas i chi, cysylltwch!

Diolch!

5 days ago

JPEG - www.jaredpeglerdesigns.co.uk

#DailyPost #NorthWalesWeeklyNews When there’s something strange,
in your neighbourhood,
Who you gonna call..?
Your Local Dragon! Of course!
Visit www.yourlocaldragon.com
for cost effective advertising & door-to-door distribution that’s second-to-none!
...

View on Facebook

5 days ago

JPEG - www.jaredpeglerdesigns.co.uk

Have you had Your Local Dragon Directory through your door yet? Got 5 minutes? Get yourself to a brew and have a look through the latest version - you never know what you may need!
; )

Wyt ti di cael dy llawllyfr Local Dragon newydd trwy'r drws eto? Oes gen ti 5 munud? Dôs am banad ag edrych trwy'r fersiwn diweddaraf - mi wyt ti byth yn gwbod be wyt angen!
; )
...

View on Facebook

5 days ago

JPEG - www.jaredpeglerdesigns.co.uk

#DailyPost #NorthWalesWeeklyNews When there’s something strange,
in your neighbourhood,
Who you gonna call..?
Your Local Dragon! Of course!
Visit www.yourlocaldragon.com
for cost effective advertising & door-to-door distribution that’s second-to-none!
...

View on Facebook

5 days ago

JPEG - www.jaredpeglerdesigns.co.uk

😁👍🏼

Your Local Dragon Directories
Our team deliver Your Local Dragon Directories DOOR TO DOOR to households all over North Wales. So if you want to advertise in Anglesey, Gwynedd, Conwy, or The Bay, call 01248 511218 for details of the best local advertising in the region! : )
...

View on Facebook

6 days ago

JPEG - www.jaredpeglerdesigns.co.uk

Have you had Your Local Dragon Directory through your door yet? Got 5 minutes? Get yourself to a brew and have a look through the latest version - you never know what you may need!
; )

Wyt ti di cael dy llawllyfr Local Dragon newydd trwy'r drws eto? Oes gen ti 5 munud? Dôs am banad ag edrych trwy'r fersiwn diweddaraf - mi wyt ti byth yn gwbod be wyt angen!
; )
...

View on Facebook